Valenti Relay 8pin High Flash Winker Relay No. 16

Valenti Relay 8pin High Flash Winker Relay No. 16
Product Description
High flash control blinker relay
  • For : Toyota, Subaru, Suzuki, Daihatsu, Mazda, etc. 8-pin relay mounted car 
$68.00 SGD